Мила, какво да ти подаря за 8 март?

Мила, какво да ти подаря за 8 март?
– Иска ми се една ябълка… може и нахапана… по възможност от задната страна на нов телефон.

Сподели