Млада двойка в киното

Млада двойка седят на най-тъмния, последен ред в киното.
– Скъпа, вече цял час седим тука, а ти не си ме целунала нито веднъж!
– Нали преди малко ти направих свирка!?
– На мен ли?!

Сподели