Младеж и неопитна девойка се…

Младеж и неопитна девойка се канят да правят любов. Младежът нежно й нашепва:
– Духай го!
И момичето се подчинява в буквалния смисъл на думата, надува бузи и започва да духа с целия
капацитет на белите си дробове. Момчето озадачено я наблюдава и в един момент отреагира:
– Стига, стига, вече изстина, сега може да го лапнеш!

Сподели