Младоженци се договарят:

Младоженци се договарят:
Тя:
– Ако гривната ми е на лявата ръка, когато излизам от банята, то днес не мога. Ако ми е на дясната ръка, то не искам…

Той:
– Добре. А аз, ако изляза от банята с гащи, то днес не искам. Ако изляза от банята без гащи, то ми е все едно къде ти е гривната.

Сподели