Много добри жени

Има два типа жени – ДОБРИ и
МНОГО ДОБРИ.
ДОБРИТЕ имат: добър Г,
големи Ц, малки П и обичат К.
Съкращенията означават:
Г – говор, Ц – ценности, П –
потребности и К – кухнята.
А това, което вие си
помислихте, са…МНОГО ДОБРИ
ЖЕНИ!

Сподели