Мъж в кревата посяга към жена си…

Мъж в кревата посяга към жена си и тя му се сепва:
– Ох, изобщо не ме докосвай! Утре имам час при генеколога и искам да съм чиста.
След каратък размисъл мъжът пита:
– А имаш ли час при зъболекаря?

Сподели