Обикаля си кризата по света и…

Обикаля си кризата по света и като стигнала в България казала:
– Дааа, прави са хората, където и да ходиш, най-хубаво си е у дома!

Сподели