Обратен пита в аптеката:

Обратен пита в аптеката:
– Извинете имате ли “Трибестан”?
– Да – отговаря аптекарката – ще вдигаш самолета ли?
– Не, днес ще се возя.

Сподели