Пенке, не ти ли мирише на мърша?

40 градуса жега. Две баби седят на една пейка. Едната казва на другата:
– Пенке, не ти ли мирише на мърша? Пенкееееееееееееееееееее! Пенкеееееееееееееее!

Сподели