Пернишко семейство…

Пернишко семейство отишло на екскурзия в Атина. Така и не разбрало на кое там му викат “безредици”…

Сподели