Пиян сватбар към оркестъра:

– Искам да ми изпеете песента „Кольо шиба Радка”!
След известен потрес, кратко объркване и бърз спор оркестърът обявил:
– А сега ще изпълним песента „Кой уши байрака”!

Сподели