Последен изпит. Студент влиза в залата

Последен изпит. Студент влиза в залата половин час преди края на изпита и сяда да пише. Предава листа си доста след края на изпита. Професорът отказва да го приеме. Студентът пита ядосано:
– Вие знаете ли кой съм аз?
– Не и не ме интересува! – отговаря професорът.
– Добре – тутакси се съгласява студентът, пъха листа си по средата на купчината с изпитни работи и усмихнат излиза от залата.

Сподели