По време на операция:

По време на операция хирурга чува под масата:
– Мяу-у-у-у…
– Къш ма!
– Мяу-у-у-у…
– Махай се от тук – и я сритва.
– Мяу-у-у-у…
Хирурга, ядосано, отрязва нещо от пациента и го хвърля под масата с думите:
– На, да се задавиш дано!

Сподели