Пред блок 305 има убийство!

– Ало! Ало! Пред блок 305 има убийство! Ау, още едно! Ау, и още едно! Господи, откъде се изключва този автомат!

Сподели