Програмисти в час по алгебра…

Програмисти в час по алгебра. Преподавателят пише на дъската: sin x = 1.
– Кой ще намери х?
Един от програмистите радостно притичва към дъската и сочи с пръст уравнението:
– Ето го х, ето го!

Сподели