Разговор в детската градина:

Разговор в детската градина:
Марийка:
– Мене мама ме е намерила в зелка.
Петър:
– Мене ме е донесъл щъркел.

Сашка:
– А мене са ме купили в магазина.
Иванчо:
– Изобщо в този град някой прави ли се*с?

Сподели