Разговор между баща и дъщеря роми:

Разговор между баща и 6-годишната му дъщеря роми:
– Тате, ще ме вземеш ли от детската градина днес?
– Кажи на мъжа ти да те вземе, аз съм на училище!

Сподели