Разговор между баща и син:

Разговор между баща и син:
– Защо са ти зачервени очите?
– Пуших трева…
– Лъжеш… Пак си ревал, пе*ал малък!

Сподели