Разговор по телефона между служители в държавната администрация:

Разговор по телефона между служители в държавната администрация:
– Какво правиш?
– Нищо – на работа съм.

Сподели