Свещеник решава да посети…

Свещеник решава да посети един от енориашите си. В дома му заварва гол купон – мъжете наредени в кръг, а жените с вързани очи се опитват чрез опипване да познаят кой кой е.

– Съжалявам, явно мястото ми не е тук – казва смутен свещеникът.
– Глупости, отче – възразява домакинът – Вече три пъти обявиха вашето име.

Сподели