Свещеник укорява иконописец:

Свещеник укорява иконописец:
– Млади човече, къде сте видели ангел с маратонки?
– А вие, отче, къде сте видели ангел без маратонки?

Сподели