Седи си един рибар на брега…

Седи си един рибар на брега и лови риба, не щеш ли хваща златната рибка. Тя му казва:
– Бъди благосклонен, селянино, ако ме пуснеш ще ти изпълня не 3 а 3000 желания, ще направя каквото поискаш, само ме пусни.
– На кого викаш селянин, ма!!!- и я праснал в един камък.

Сподели