Седял си един дебел полицай…

Седял си един дебел полицай в училищен двор. Минала една учителка и го попитала:
– Дете ли чакате?
– Не, от бирата е!

Сподели