Семейство се разхожда в зоопарка

Семейство се разхожда в зоопарка.
   Спират пред клетката на слона.
   – Татко, какво е това, което виси на слона?
   – Това е хобот, сине.
   – Не, отзад!
   – Опашка, сине.
   – Не, пред нея!
   – Нищо, нищо – намесва се майката.
   – Да, разбира се, то за майка ти и това е нищо … !!!

Сподели