След голям семеен скандал…

След голям семеен скандал жена казва на мъжа си:
– Ох, как искам да дойде Господ и да ме прибере!
– Да, да – клати глава мъжът. – Той да не е луд като мене!

Сподели