Слонът танцува с мухата

Слонът танцува с мухата.
– Ох, много се извинявам, май ви настъпих, мадам?
След малко:
– Ама, защо не ми говорите вече? Обидихте ли се?

Сподели