Смешен речник – ІІ-ра част

Смешен речник – ІІ-ра част
Елен – кон със закачалка за шапки.
Епитафия – закъсняла реклама за бракувана стока.
Ехо – единственото нещо, което може да отнеме последната дума на жената.
Забрава – вечното бунище на славата.
Заключение – моментът, в който ви писва от мислене.

Запек – да имате и да стискате.
Здраве – възможно най-бавен процес на умиране.
Зрелост – онзи период от живота ви, през който най-после сте в състояние да решавате кои мостове да прекосявате и кои да изгаряте.
Зъболекар – човек, който вкарва метал в устата ви и измъква монети от джоба ви.
Икономист – човек, който работи с числа, но му липсва характер, за да е счетоводител.
Импотентност – начинът на природата да каже „нищо лично”.
Инфлация – онова, което сме купили за двайсет долара, сега ремонтираме за четирийсет.
Канибал – човек, който обича ближния си… със сос.
Козметика – средство, с помощта на което жените не позволяват на мъжете да четат между редовете.
Комар – дребно насекомо, създадено от Бог, за да подобри мнението ни за мухите.
Комисия – група неохотни, избрани от негодните, за да извършат нещо излишно.
Консултант – човек, който ви смъква часовника от ръката и ви казва колко е часът.
Красота – качество, с което жената омайва любовника си и ужасява мъжа си.
Лакомник – човек, изял парчето торта, което искате вие.
Ласкателство – обида в опаковка на подарък.
Лекция – начин за предаване на информация от записките на лектора към записките на студента, без да минава през ума на двамата.
Лесна – определение за жена със сексуално поведение на мъж.
Мозък, – орган, с който си мислим, че мислим.
Мълчание – разговор с англичанин.
Мъченик – човек, който се жертва за неизбежното.
Опит – думата, с която мъжете наричат грешките си.
Опиянение – да се чувствате възвишени, но да не сте в състояние да го кажете.
Оптимист – човек, който вярва, че неизбежното ще се забави.
Оригиналност – незабелязано плагиатство.

Сподели