0
Please log in or register to like posts.

Смешен речник – ІV-та част
Средна възраст – когато сте готови да станете и да отстъпите мястото си на дама – но не можете.
Стафида – грозде с измъчен вид.
Страхливец – човек, който по време на опасност мисли с краката си.
Стрес – когато се събуждате с крясък и установявате, че още не сте заспали.
Счетоводител – човек, назначен да обяснява, че не сте спечелили парите, които сте спечелили.
Съвест – досадното време от дрямка до дрямка.

Съдия – студент по право, който сам се оценява.
Съзнание – онази част от вас, която ви измъчва, когато всички останали части се чувстват отлично.
Съпруг – човек, който очаква жена му да е идеална и да разбира защо той не е.
Тактичност – да промените темата, без да променяте мнението си.
Танц – вертикален израз на хоризонтално желание.
Точност – изкуството да познавате колко ще закъснее човекът, с когото имате среща.
Търпение – нещо, което правите, когато не знаете какво да правите.
Утре – денят, в който ще почистите гаража.
Ухажване – период, през който момичето решава дали може да постигне нещо повече.
Учтивост – да не говорите лошо за хората, с които току-що сте вечеряли, докато не се отдалечите поне на сто метра от дома им.
Филантроп – човек, който публично връща на хората малък процент от богатството, което тайно е заграбил от тях.
Философ – човек, който ви обърква достатъчно, за да повярвате, че знае за какво говори.
Фукльо – дете, което е по-талантливо от вашето.
Хотел – място, където гостът често дава добри пари за лоши условия.
Честност – страх да не ви хванат.
Шматка – това, в което нарочно се превръща жена, спряна от пътен полицай.
Щастие – приятно усещане, породено от наблюдението на чуждо нещастие.
Юношество – период между пубертета и прелюбодеянието.

Ефтино!
Смешен речник - ІІІ-та част

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.