Срещат се двама приятели

Срещат се двама приятели, единият е целият изподран и превързан.
– Какво се е случило с теб?
– Ох, сбих се заради едно маце.
– С кого се би, бе?
– Е, с кого,… с жена ми.

Сподели