Старшината към войниците:

Старшината говори на войниците:
– … и така войници, водата кипи при 90 градуса…
Един войник се обажда:
– другарю старшина, водата кипи при 100 градуса, не при 90.
– …аа, да бе верно, правия ъгъл кипеше при 90 градуса.

Сподели