Студент чака за заверка

Студент чака за заверка пред кабинета по съпромат.
Чука на вратата, а от вътре се чува:
– Момент!
Тогава будната мисъл на младия кандидат инженер заработила.
Рекъл си: “Момент – това е сила по рамо.”
Блъснал едно рамо на вратата и влязъл.

Сподели