Съпругата поръчва…

Съпругата поръчва:
– Ще изтичам за пет минути до съседите, а ти разбърквай яденето през половин час!

Сподели