Сърбин във влака…

Сърбин във влака. Срещу него – засукана сръбкиня. Ще я сваля:
– Извините, дали сам я вас видел у Франкфурт?
Сръбкинята пренебрежително:
– Па ни сте, ни сам била у Франкфурт!
– А дали сам я ви видел у Париж?
– Ни сте, ни сам била у Париж!
Мъжът е настоятелен:

– А дали сам я вас видел у Лондон?
– Ни сте! Ни сам била у Лондон!
Сърбинът се ядосал. Замълчал за малко, после плеснал с длани:
– …Па я сам вас йе*ал негде!
Сръбкинята с пренебрежителен поглед:
– Па ни сам вас запаметила – ни со паре, ни со ку*ац!

Сподели