Сър Джон е педал…

Събужда се Сър Джон през зимата, протяга се на терасата и вижда жълт надпис на снега:
“Сър Джон е педал!”
Извиква иконома и му разпорежда да разбере какво се е случило.
След час икономът докладва:
– Сър Джон, урината е на коняра, а почеркът на милейди.

Сподели