Тате, как се казва мъж…

– Тате, как се казва мъж, който още не е женен?
– Ерген.
– А мъж, който е женен?
– Още си малък да знаеш такива думи.

Сподели