Терминаторът се наведе в турската баня

Терминаторът се наведе в турската баня, за да си вдигне сапуна и изневиделица се появи системно съобщение:
“Внимание! Включено е ново устройство !!!”

Сподели