Тест:

Тест:
1. Умен ли сте?
Да – 1 точка.
Не – 0 точки.
2. Красив ли сте?
Да – 1 точка.
Не – 0 точки.
Резултати:
2 точки – Вие сте умен и красив.
1 точка – Вие сте или умен, или красив.
0 точки – Вие сте тъп и грозен.

Сподели