Трима приятели отишли при шаман…

Трима приятели отишли при шаман заради проблемите си. Единият бил пушач, другият – алкохолик, а третият – обратен, който иска да промени сексуалната си ориентация. Шаманът ги заклел да умрат, ако се поддадат на навиците си. Два дни след това алкохоликът умрял, защото пил. На следвашия ден обратният и пушачът вървели заедно по улицата. Пушачът видял цигара на земята и втренчил поглед в нея. Обратният го погледнал и казал “Ако се наведеш да я вземеш и двамата се сме прецакани!”

Сподели