Тука това какво е?

Мъртвопиян пада на улицата. На сутринта се събужда в непозната обстановка: студ, празни маси и една баба мие пода.
– Тука това какво е? – пита той.
– Морга.
– Е, тогава – гут морген!

Сподели