Турист се разхожда из Балкана

Турист се разхожда из Балкана. Качил се на един баир и там среща местен жител и го пита:
– Извинете, господине, можете ли да ми кажете, как най-бързо мога да изкача този баир отсреща?
– Ами… да зема да отвържа кучето…

Сподели