Умираща баба казва на своята внучка…

Умираща баба казва на своята внучка: “Искам да ти оставя моята ферма. Това включва вила, трактор и друго оборудване, чифлик и 22 398 750 долара в брой”. Внучката, озадачено, но и доволно, казва: “О, бабо! Tолкова си щедра! Аз дори не знаех, че си имала ферма. Къде е тя? “
С последни сили бабата прошепнала: “Facebook …”

Сподели