Умряла Пена…

Умряла Пена. Отишъл мъжът й да отпечата некролог. Машинописката на гишето го попитала за текста, а той казал:
– “Пена умре”.
Машинописката:
– Само това ли? Има възможност да се набере още текст…
– Епа…, добре, пиши тогава отдолу: “Продавам москвич”!

Сподели