Учителката предупреждава учениците…

Учителката предупреждава учениците, че на следващия ден ще имат много важно контролно и нищо не може да оправдае отсъствието на когото и да било.
– Извинете, госпожице, а ако съм изтощен от секс? – пита Иванчо.
– Ще пишеш с другата ръка! – отговаря учителката.

Сподели