Учителка в 1-ви клас пита Иванчо:

– Иванчо, кажи “пеперуда”.
Иванчо:
– Феферуда.
Учителката:
– Иванчо, кажи “пе-пе-ру-да”.
Иванчо:
– Феферуда:
Няколко пъти така и учителката се изнервила. Решила, че се подиграва с нея и го завела при директора.

Директора:
– Иванчо, кажи “пе-пе-ру-да”.
Иванчо:
– ФЕ-ФЕ-РУ-ДА!
Директорът се изнервил след няколко опита и му казал, че ако не каже пеперуда, ще извика родителите му и ще го накаже.
Иванчо гледал, гледал, изнервил се и му рекъл:
– Абе ей, ФЕДЕРАС, не виждаш ли че предните два зъба ми ги няма.

Сподели