Фрази от американски църковни бюлетини:

– Тема на днешната вечерна проповед:”Какво е адът?” Заповядайте по-рано и послушайте репетицията на нашия хор!
– Темите на неделните служби: в 9 и 11 сутринта “Исус ходи по водата”, в 7 часа вечерта – “В търсене на Исус”
– Почтеният пастор излезе с кратка реч, за голямо удоволствие на присъстващите.

– Не позволявайте на безпокойството да ви
убие, позволете на църквата да помогне!

Сподели