Футболист пита сина си:

Футболист пита сина си:
– Как си с бележките в училище?
– Чудесно, тате! Всички останали трябваше да преминат в друг клас, само моят договор беше продължен за още една година!

Сподели