Хайде с нас. Купонът ще е як!

– Хайде с нас. Купонът ще е як!
– Аааа, не! Последния път така се натрясках, че съм припаднал. По някое време съм се надигнал и съм почнал да танцувам на масата…
– Е, случва се…
– Да, ама патологът се оказа със слабо сърце…

Сподели