Хирург започва тост

Хирург започва тост на някакъв банкет:
– Ние, докторите, имаме доста врагове на този свят…
Някой се обажда:
– А на онзи свят още повече!

Сподели