Червена шапчице, сваляй гащите

Вървяла си Червената шапчица през гората и Кумчо Вълчо я срещнал:
– Червена шапчице, сваляй гащите!
А тя се изсмяла:
– Хехе, Вълчо си мисли, че ще му станат!

Сподели