Утре и цигара може да запали!

В Африка някакви деца убили негър. Бащата на едното ги видял и почнал да го бие.
Минал един съсед и му казал: “Остави го бе човек – един негър – какво толкова?”.
Бащата отвърнал: “Днеска негър убил, утре и цигара може да запали”!

Сподели